• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ IV/2023

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ IV/2023

Công khai dự toán ngân sách Quý IV/2023

Chi tiết
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ II/2023

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ II/2023

Công khai dự toán ngân sách Quý II/2023

Chi tiết
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I/2023

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I/2023

Công khai dự toán ngân sách quý I/2023

Chi tiết
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Mầm non 30/4

Chi tiết
CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT, NĂM HỌC 2023-2024

CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT, NĂM HỌC 2023-2024

Trường mầm non 30/4 công khai các nội dung theo Thông tư 36/TT-BGD ĐT với các nội dung sau đây: 

Chi tiết
THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG MẦM NON 30/4

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG MẦM NON 30/4

Trường Mầm non 30/4 thông báo về việc thu các khoản đầu năm học 2023-2024 như sau

Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

Trường mầm non 30/4 xin thông báo công tác tuyển sinh năm học 2023-2024

Chi tiết
CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT, NĂM HỌC 2022-2023

CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT, NĂM HỌC 2022-2023

Trường mầm non 30/4 xin cam kết chất lượng giáo dục; công khai các thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ CBGVNV của nhà trường, năm học 2022-2023 với các nội dung như sau:

Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

Kính mời Quý phụ huynh học sinh, quý thầy cô và các con tham dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Chi tiết