• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15

Nhà trẻ 18-24

Nhà trẻ 18-24

Tập thể lớp

Giới thiệu

Giáo viên chủ nhiệm:

1. Bùi Thị Hoàn Phú

2. Lê Thị Bích Ngà

3. Lê Nguyễn Thu Hoài 

Kế hoạch hoạt động