• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15

Lớp Bé 2

Lớp Bé 2

Tập thể lớp

Giới thiệu

Giáo viên chủ nhiệm : 

1/ Nguyễn Thị Thanh Hiền

2/ Ngô Thị Hoàng Oanh