• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15

Lớp Nhỡ 1

Lớp Nhỡ 1

Tập thể lớp

Giới thiệu

Giáo viên chủ nhiệm: 

1/ Nguyễn Thị Nở,

2/ Trần Thị Thủy Tiên