• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15

Lớp Lớn 2

Lớp Lớn 2

Tập thể lớp

Giới thiệu

Giáo viên chủ nhiệm: 

1/ Lê Thị Thanh Thủy

2/ Phan Thị Phương Lam