• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15

Nhà trẻ 18-24

Nhà trẻ 18-24

Tập thể lớp

Giới thiệu

Giáo viên chủ nhiệm:

1. Nguyễn Thị Thanh Hiền

2. Bùi Thị Hoàn Phú

Kế hoạch hoạt động