• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15

Công văn & Tài liệu

# Văn bản Ngày ban hành  
1
NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI TRẺ MẦM NON, HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP, NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2022-2023

Số: 41 | Văn bản pháp luật

14/7/2022 TẢI VỀ
2
NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2022-2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 46 | Văn bản pháp luật

14/7/2022 TẢI VỀ
3
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON 30/4, GIAI ĐOẠN 2021-2026

Số: 59 | Thông báo

01/10/2021 TẢI VỀ
4
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

Số: 60/KH-MN30/4 | Thông báo

20/6/2022 TẢI VỀ
5
V/v tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận

Số: 270 /UBND-PGDĐT | Thông báo

V/v tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận
17/02/2022 TẢI VỀ
6
V/v tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố

Số: 361/SGDĐT-GDCTHSSV | Thông báo

V/v tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố
16/02/2022 TẢI VỀ
7
Công văn v/v tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Số: 4726/BGDĐT-GDTC | Thông báo

15/10/2021 TẢI VỀ
8
Công văn V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Số: 6666/BYT-MT | Thông báo

16/8/2021 TẢI VỀ
9
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Số: 16/2018/TT-BGDĐT | Văn bản pháp luật

03/8/2018 TẢI VỀ
10
Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Số: 55/2011/TT-BGDĐT | Văn bản pháp luật

22/11/2011 TẢI VỀ
11
V/v thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2021-2022

Số: 331 /PGDĐT-KHTC | Thông báo

24/8/2021 TẢI VỀ
12
V/v thực hiện các khoản thu năm học 2021-2022 và chỉ đạo điều hành giá năm 2021

Số: 209/PGDĐT-KHTC | Thông báo

04/2021 TẢI VỀ
13
Quy định mức thu học phí trên địa bàn TP Đà Nẵng năm học 2021-2022

Số: 35/2021/NQ-HĐND | Thông báo

12/8/2021 TẢI VỀ
14
V/v thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2021-2022

Số: 2464/SGDĐT-KHTC | Thông báo

21/8/2021 TẢI VỀ
15
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

Số: 41 | Thông báo

02/6/2021 TẢI VỀ
16
Triển khai thực hiện chương trình bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Hải Châu

Số: 43/Kh-UBND | Thông báo

5/3/2021 TẢI VỀ
17
V/v Tuyên truyền về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluzon để phòng, chống dịch Coid-19.

Số: 430/UBND-VP | Thông báo

8/3/2021 TẢI VỀ
18
V/v Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hải Châu

Số: 412/UBND-VP | Thông báo

4/3/2021 TẢI VỀ
19
V/v kê khai thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Số: 82/PGD-MN | Thông báo

ngày 26/2/2021 TẢI VỀ
20
V/v Tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại quận Hải Châu

Số: 323/UBND-CCTK | Thông báo

ngày 22/2/2021 TẢI VỀ