• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15

Công văn & Tài liệu

# Văn bản Ngày ban hành  
1
Triển khai thực hiện chương trình bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Hải Châu

Số: 43/Kh-UBND | Thông báo

5/3/2021 TẢI VỀ
2
V/v Tuyên truyền về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluzon để phòng, chống dịch Coid-19.

Số: 430/UBND-VP | Thông báo

8/3/2021 TẢI VỀ
3
V/v Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hải Châu

Số: 412/UBND-VP | Thông báo

4/3/2021 TẢI VỀ
4
V/v kê khai thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Số: 82/PGD-MN | Thông báo

ngày 26/2/2021 TẢI VỀ
5
V/v Tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại quận Hải Châu

Số: 323/UBND-CCTK | Thông báo

ngày 22/2/2021 TẢI VỀ
6
V/v Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Số: 307/QĐ-TTg Đ-TTg ngày | Văn bản pháp luật

Ngày 27/2/2020 TẢI VỀ
7
Phòng chống dịch Covid-19

Số: Số 3377/SGDĐT-CTrTT | Thông báo

Về việc " Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19"
ngày 2/12/2020 TẢI VỀ
8
Tuyên truyền An toàn giao thông

Số: Số 3334/SGDĐT-CTrTT | Thông báo

Về việc Đăng tải Video đồ họa tuyên truyền an toàn giao thông và phát sóng phim " Tôi yêu Việt Nam"
Ngày 30/11/2020 TẢI VỀ
9
Bảo vệ môi trường

Số: Số 3088/SGDĐT-CTrTT | Thông báo

V/v triển khai các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phong trào "Chống rác thải nhựa"
Ngày 9/11/2020 TẢI VỀ
10
THÔNG BÁO : CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM " CHÀO NĂM HỌC MỚI"

Số: Số 04/TB-MN 30.4 | Thông báo

Kính gửi : Toàn thể CBGVNV và Phụ huynh học sinh trường mầm non 30/4 Hãy cùng đón xem : Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới!” Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng thực hiện Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới”. - Thời gian phát sóng: 07h00 ngày 5/9/2020 trên kênh DanangTV1 và DanangTV2, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng. - Phát lại cùng ngày lúc 14h30 trên kênh DanangTV1 và 15h00 trên kênh DanangTV2, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng. Trân trọng kính mời !
29/8/2020 TẢI VỀ
11
Về việc tổ chức dạy – học sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Số: 64/PGDĐT-TH | Thông báo

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu triển khai thực hiện công văn số 1028/SGDĐT-CTrTT ngày 24/4/2020 của Sở GD ĐT thành phố Đà Nẵng Về việc tổ chức dạy – học sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19
25/04/2020 TẢI VỀ
12
Vụ trưởng Vụ GDMN thông báo

Số: | Thông báo

“Để giúp phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non trong thời gian chưa đến trường, Vụ GDMN đang phối hợp với VTV7 xây dựng chương trình “ở nhà trong mùa dịch”; Chương trình sẽ được phát từ thứ tư 01/4 vào 9h và 20h hàng ngày. Thời lượng chương trình mỗi buổi là 30 phút, gồm - Tư vấn dinh dưỡng: 2 phút - Tư vấn tổ chức trò chơi: 2 phút - Hướng dẫn tổ chức 3 trò chơi .
TẢI VỀ
13
HỌC SINH, SINH VIÊN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC

Số: SO: 783/SGDDT-CTrTT | Thông báo

V/v thời gian học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch COVID-2019
27/3/2020 TẢI VỀ
14
Thực hiện thông tư 36 về quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục & đào tạo

Số: 01/2018 | Thông báo

Thông báo về việc thực hiện theo thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:
TẢI VỀ
15
Thông báo về việc thực hiện Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:

Số: 36/2017 | Thông báo

Thông báo về việc thực hiện Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:
28/12/2017 TẢI VỀ
16
Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017

Số: 80/2017 | Văn bản pháp luật

Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
17/07/2017 TẢI VỀ
17
Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số: 28/2016 | Văn bản pháp luật

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/12/2016 TẢI VỀ