• Giờ đón/trả trẻ : 6h45 - 17h15

Công văn & Tài liệu

# Văn bản Ngày ban hành  
1
Công văn v/v tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Số: 4726/BGDĐT-GDTC | Thông báo

15/10/2021 TẢI VỀ
2
Công văn V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Số: 6666/BYT-MT | Thông báo

16/8/2021 TẢI VỀ
3
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Số: 16/2018/TT-BGDĐT | Văn bản pháp luật

03/8/2018 TẢI VỀ
4
Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Số: 55/2011/TT-BGDĐT | Văn bản pháp luật

22/11/2011 TẢI VỀ
5
V/v thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2021-2022

Số: 331 /PGDĐT-KHTC | Thông báo

24/8/2021 TẢI VỀ
6
V/v thực hiện các khoản thu năm học 2021-2022 và chỉ đạo điều hành giá năm 2021

Số: 209/PGDĐT-KHTC | Thông báo

04/2021 TẢI VỀ
7
Quy định mức thu học phí trên địa bàn TP Đà Nẵng năm học 2021-2022

Số: 35/2021/NQ-HĐND | Thông báo

12/8/2021 TẢI VỀ
8
V/v thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2021-2022

Số: 2464/SGDĐT-KHTC | Thông báo

21/8/2021 TẢI VỀ
9
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

Số: 41 | Thông báo

02/6/2021 TẢI VỀ
10
Triển khai thực hiện chương trình bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Hải Châu

Số: 43/Kh-UBND | Thông báo

5/3/2021 TẢI VỀ
11
V/v Tuyên truyền về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluzon để phòng, chống dịch Coid-19.

Số: 430/UBND-VP | Thông báo

8/3/2021 TẢI VỀ
12
V/v Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hải Châu

Số: 412/UBND-VP | Thông báo

4/3/2021 TẢI VỀ
13
V/v kê khai thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Số: 82/PGD-MN | Thông báo

ngày 26/2/2021 TẢI VỀ
14
V/v Tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại quận Hải Châu

Số: 323/UBND-CCTK | Thông báo

ngày 22/2/2021 TẢI VỀ
15
V/v Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Số: 307/QĐ-TTg Đ-TTg ngày | Văn bản pháp luật

Ngày 27/2/2020 TẢI VỀ
16
Phòng chống dịch Covid-19

Số: Số 3377/SGDĐT-CTrTT | Thông báo

Về việc " Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19"
ngày 2/12/2020 TẢI VỀ
17
Tuyên truyền An toàn giao thông

Số: Số 3334/SGDĐT-CTrTT | Thông báo

Về việc Đăng tải Video đồ họa tuyên truyền an toàn giao thông và phát sóng phim " Tôi yêu Việt Nam"
Ngày 30/11/2020 TẢI VỀ
18
Bảo vệ môi trường

Số: Số 3088/SGDĐT-CTrTT | Thông báo

V/v triển khai các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phong trào "Chống rác thải nhựa"
Ngày 9/11/2020 TẢI VỀ
19
THÔNG BÁO : CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM " CHÀO NĂM HỌC MỚI"

Số: Số 04/TB-MN 30.4 | Thông báo

Kính gửi : Toàn thể CBGVNV và Phụ huynh học sinh trường mầm non 30/4 Hãy cùng đón xem : Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới!” Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng thực hiện Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới”. - Thời gian phát sóng: 07h00 ngày 5/9/2020 trên kênh DanangTV1 và DanangTV2, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng. - Phát lại cùng ngày lúc 14h30 trên kênh DanangTV1 và 15h00 trên kênh DanangTV2, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng. Trân trọng kính mời !
29/8/2020 TẢI VỀ
20
Về việc tổ chức dạy – học sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Số: 64/PGDĐT-TH | Thông báo

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu triển khai thực hiện công văn số 1028/SGDĐT-CTrTT ngày 24/4/2020 của Sở GD ĐT thành phố Đà Nẵng Về việc tổ chức dạy – học sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19
25/04/2020 TẢI VỀ